უხუცესიარქიმანდრიტისოფრონი (სახაროვი), ღვთისმოშიშების შესახებ

2. ღვთისმოშიშებისშესახებ შიშიღვთისაადამიანისსულიერიგაბრწყინებისშედეგია. ამმოვლენისბუნებაფსიქოლოგებისათვისაუხსნელირჩება. ასეთშიშსხორციელშეგრძნებებთანსაერთოარაფერიაქვს. არსებობსღვთისშიშისმრავალიხარისხიდაფორმა, ჩვენამჯერადმხოლოდერთ-ერთმათგანზე, ჩვენსმდგომარეობაშიმყოფიადამიანისგამოხსნისთვისშედარებითუფრომნიშვნელოვანზეშევჩერდებით. უფალიბრძანებს: „ვისაცმამაანდედაჩემზემეტადუყვარს, არარისჩემიღირსი; დავისაცძეანასულიჩემზემეტადუყვარს, არარისჩემიღირსი; ვინცარაიღებსთავისჯვარსდაარგამომყვება, არარისჩემიღირსი“ (მათ. 10:37-38). „საშინელებაა“ მიუღებელიიყოღმერთისათვის, რომელიცმიუჩრდილებელინათელია. ისვინცამწმინდაშიშსშეიგრძნობსყოველგვარიმიწიერისაშიშარისაგანთავისუფლდება. თანამედროვეადამიანისათვისწარმოუდგენელია, რომსულისგულითადიმსახურებისათვის, უდაბნოშიგახიზნულიჩვენიმამები (ასეთებიახლაცმოიძებნებიან), შხამიანიგველებისადაგარეულიცხოველებისგარემოცვაში, მკაცრბუნებრივპირობებშიდაუკიდურესსიღატაკეშიცხოვრობდნენ. ესყველაფერიკიიმისათვისკეთდებოდა, რათა  ღმერთისგანგანშორებისტკივილი, მარტოობაშიმყოფადამიანსუფროაშკარადშეეგრძნო, ამგრძნობასღრმასინანულითშეხვედროდადამოძალებულისევდაცრემლითდაეძლია. ყველასარშეუძლიაგაიგოს, რატომარის, რომ  სულიერისიმშვიდისმაძიებელიმამაკაცებმა, რომლებმაცყველაფერიამქვეყნიურიმოიძულეს, არანაკლებიდაუფრომეტიგულამოსკვნითგოდებენ, ვიდრეკუბოსთანმყოფიუსაყვარლესიშვილისდამტირველიდედა. ამგანდეგილმაადამიანებმა, საკუთარარსშისიბნელითაღვსილიუფსკრულიგანჭვრიტესდასაკუთარსავალალომდგომარეობასდასტირიან: „ბოროტებისშეცნობის“ პროცესშიადამიანიღრმაფესვებსაწყდებადახვდება, რომმისიძალებითამჭირისამოძირკვაშეუძლებელია. მეორემხრივ, ისვინცთავისნამდვილ, ადამიანურბუნებასარდაინახავს, მისთვისპიროვნულისულიერებისჭეშმარიტიშინაარსისამუდამოდშეუცნობელირჩება. გარეშეთვალისთვისესყოველივედაფარულია, რადგანხედვისასეთიმადლიმხოლოდმანშეიძლებამიიღოსვინცსრულადდათავისინებითმიენდობაღმერთს-იესოქრისტეს. ამმადლს, სხვაგვარადღვთისსიყვარულისნიჭიჰქვია, ამმადლისგარეშე, ადამიანისთვალსჭეშმარიტისინანულისცრემლივერმოსწყდება. ღვთისსიყვარულიადამიანშისიწმინდისაკენლტოლვისთვისსაჭიროშემართებასბადებს. […]

ხარება და ქრისტეშობის თარიღი

  ხარება და ქრისტეშობის თარიღთან დაკავშირებული ძველი და ახალი                          ცნობების ერთიანი ანალიზი   საქართველოს, იერუსალიმის, რუსეთის, სერბეთის მართლმადიდებლური, ათონი, ძველი აღმოსავლეთის და აღმოსავლეთის კათოლიკური ეკლესიები ქრისტეშობას იულიანური კალენდრის მიხედვით 25 დეკემბერს აღნიშნავენ, რაც თანამედროვე გრიგორიანული კალენდრის 7 იანვარს შეესაბამება. რომის–კათოლიკური ეკლესია და პროტესტანტული ეკლესიების უმრავლესობა ქრისტეშობას 25 დეკემბერს თანამედროვე გრიგორიანული კალენდრის მიხედვით აღნიშნავს. კონსტანტინოპოლის (ათონის […]

ფერისცვალება

                            ფერისცვალება   წინარე ამბავი: ფერისცვალებასთან დაკავშირებულ ამბავში მოწაფეები რამოდენიმე უჩვეულო მოვლენის მომსწრენი გახდნენ, რომელთაგან მათთვის ყველაზე ძნელად მისაღები და დაუჯერებელი ის იყო, რაც მათ თვით მაცხოვარმა აუწყა: იესო „უნდა წასულიყო იერუსალემს, დაეთმინა მრავალი ტანჯვა უხუცესთა, მღვდელმთავართა და  მწიგნობართაგან, სასიკვდილოდ მიეცა თავი და აღმდგარიყო მესამე დღეს“ (მათ. 16:21), მით უმეტეს, რომ ეს მას შემდეგ […]